Site menu:

Företag i jakt på personal

Arbetsmarknaden och ekonomin i Malmö är så expanderande att flera företag i Malmö just nu söker ny personal. Lämna ditt CV och ansökan direkt på nätet och låt företagen ta kontakt med dig.


Företag som söker nya anställda

Lämna CV direkt på nätet och låt företagen ta kontakt med dig

Jobb Malmö Stad
20 000 anställda, största arbetsgivaren i Malmö


Malmö Stad är den största arbetsgivaren i Malmö. Alla offentliga tjänster i staden publiceras på stadens intranät vilket finns fritt tillgängligt för alla att läsa direkt på nätet. Med 20 000 anställda innebär det att Malmö Stad årligen måste nyanställa flera hundra personer. Detta är perfekt för dig som önskar jobba inom offentlig sektor inom yrken som lärare, sekreterare, adminstration, vaktmästare eller sjukgymnaster.


Skanska
Byggbolag med stort fokus i Malmö


Skanska är Malmös största privata arbetsgivare. Skanska är idag ett av världens största konstruktions- ch byggbolag med säte i Sverige. Malmö utgör en viktig knutpunkt för Skanska och här finns flera hundra anställda. Du kan ansöka om lediga jobb i Malmö direkt på Skanskas hemsida.

Securitas
Störst inom bevakning och säkerhet i Malmö


Securitas är ett växande och expanderande företag inom säkerhet och bevakning. Idag har man hundratals väktare anställda i Malmö med ett ständigt rekryteringsbehov. Ansöker gör du direkt via Securitas hemsida för lediga jobb.